"Black Widow Business" Movie CreditsCrew:
Yasuo Tsuruhashi

Yasuo Tsuruhash

Department: Directing
Job: Director


Cast:

Shinobu Otake

Shinobu Otake

Sayoko Takeuchi
Etsushi Toyokawa

Etsushi Toyokaw

Toru Kashiwagi
Tsurube Shofukutei

Tsurube Shofuku

Kiharu Funayama
Masahiko Tsugawa

Masahiko Tsugaw

Kozo Nakase
Machiko Ono

Machiko Ono

Tomomi Nakase
Masatoshi Nagase

Masatoshi Nagas

Yoshinori Honda
Kyoko Hasegawa

Kyoko Hasegawa

Naoko Nishiki
Asami Mizukawa

Asami Mizukawa

Mayumi Miyoshi
Shunsuke Kazama

Shunsuke Kazama

Hiroshi
Kimiko Yo

Kimiko Yo

Eiko Segawa
Mimura

Mimura

Kayo Takeuchi
Satoru Matsuo

Satoru Matsuo

Tatsuro Moriya
Tsuruko Shôfukutei

Tsuruko Shôfuk

Magoroku Yamada
Asuka Hinoi

Asuka Hinoi

Risa Sugimura
Zen Kajihara

Zen Kajihara

Konosuke Okumoto
Naomasa Musaka

Naomasa Musaka

Hideo Motoki
Leo Morimoto

Leo Morimoto

Taiji Tsumura
Masatō Ibu

Masatō Ibu

Sojiro Takeuchi
Shigeru Izumiya

Shigeru Izumiya

Chojiro Kashimoto
Akira Emoto

Akira Emoto

Jun Sakurada© 2015 All rights reserved